Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 83 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti Blower
ZT-T20810A-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1545 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP MAXX
ZT-T20800H-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP MAXX
ZT-T20810H-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1665 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Blower
ZT-T20800A-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1710 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Twin Fan
ZT-T20800F-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1770 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti Triple Fan
ZT-T20810F-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1605 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP
ZT-T20810D-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1665 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP
ZT-T20800D-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme
ZT-T20810B-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1815 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme Core
ZT-T20810C-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1755 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme Core
ZT-T20800C-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1860 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme
ZT-T20800B-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1905 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 AMP Edition
ZT-P10800C-10P
 • 2560 Cores
 • Base: 1683 MHz
  Boost:1822 MHz
 • 8GB GDDR5X / 10 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti Founders Edition
ZT-P10810A-10P
 • 3584 Cores
 • Base: 1480 MHz
  Boost: 1582 MHz
 • 11GB GDDR5X / 11 GHz / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP Extreme
ZT-T20700B-10P
 • 2304 Cores
 • Boost: 1860 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 256-bit
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.