Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 68 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce® RTX 2080 Ti Triple Fan
ZT-T20810F-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1605 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce® RTX 2080 Ti AMP
ZT-T20810D-10P
 • 4352 Cores
 • Boost: 1665 MHz
 • 11GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce® RTX 2080 Twin Fan
ZT-T20800F-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1770 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce® RTX 2080 AMP
ZT-T20800D-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce® RTX 2080 Blower
ZT-T20800A-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1710 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 AMP! Edition
ZT-P10600B-10M
 • 1280 Cores
 • Base: 1556 MHz
  Boost:1771 MHz
 • 6GB GDDR5 / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 AMP! Edition
ZT-P10600F-10M
 • 1280 Cores
 • Base: 1556 MHz
  Boost:1771 MHz
 • 6GB GDDR5 / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 3GB
ZT-P10610A-10L
 • 1152 Cores
 • Base: 1506 MHz
  Boost:1708 MHz
 • 3GB GDDR5 / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 Mini
ZT-P10600A-10L
 • 1280 Cores
 • Base: 1506 MHz
  Boost:1708 MHz
 • 6GB GDDR5 / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 AMP! Edition+ (9Gbps memory)
ZT-P10600H-10M
 • 1280 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost: 1835 MHz
 • 6GB GDDR5 / 9 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 AMP! Edition+ (9Gbps memory)
ZT-P10600G-10M
 • 1280 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost: 1835 MHz
 • 6GB GDDR5 / 9 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 AMP Extreme+ (11Gbps GDDR5X)
ZT-P10800I-10P
 • 2560 Cores
 • Base: 1771 MHz
  Boost:1911 MHz
 • 8GB GDDR5X / 11.2 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1070 AMP Extreme
ZT-P10700B-10P
 • 1920 Cores
 • Base: 1632 MHz
  Boost:1835 MHz
 • 8GB GDDR5 / 8208 MHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 AMP Extreme
ZT-P10800B-10P
 • 2560 Cores
 • Base: 1771 MHz
  Boost:1911 MHz
 • 8GB GDDR5X / 10.8 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1070 AMP Edition
ZT-P10700C-10P
 • 1920 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost:1797 MHz
 • 8GB GDDR5 / 8 GHz / 256-bit
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.