Choose another country or region to see content specific to your location.
Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
LỌC THEO
 • Series
 • Loại Bộ nhớ
 • Bộ nhớ
 • Bộ nguồn đề xuất
 • Cổng xuất hình
 • Slot Size
 • Chiều dài
 • Số lượng quạt
 • Tản nhiệt
Hiển thị: 105 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 8GB SOLO
ZT-D40600G-10M
 • 8GB GDDR6 / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 16GB Twin Edge
ZT-D40620E-10M
 • Boost: 2535MHz
 • 16GB GDDR6 / 18 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC White Edition
ZT-D40610Q-10M
 • 4352 Cores
 • Boost: 2565MHz
 • 8GB GDDR6 / 18 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge OC SPIDER-MAN™: Across the Spider-Verse Bundle
ZT-D40610H-10SMP
 • 4352 Cores
 • Boost: 2550MHz
 • 8GB GDDR6 / 18 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge
ZT-D40610E-10M
 • 4352 Cores
 • Boost: 2535MHz
 • 8GB GDDR6 / 18 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070 AMP AIRO SPIDER-MAN™: Across the Spider-Verse Bundle
ZT-D40700F-10SMP
 • 5888 Cores
 • Boost: 2535 MHz
 • 12GB GDDR6X / 21 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070 Twin Edge OC SPIDER-MAN™: Across the Spider-Verse Bundle
ZT-D40700H-10SMP
 • 5888 Cores
 • Boost: 2490 MHz
 • 12GB GDDR6X / 21 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO SPIDER-MAN™: Across the Spider-Verse Bundle
ZT-D40710F-10SMP
 • 7680 Cores
 • Boost: 2670 MHz
 • 12GB GDDR6X / 21 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge
ZT-D40700E-10M
 • 5888 Cores
 • Boost: 2475 MHz
 • 12GB GDDR6X / 21 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC
ZT-D40700H-10M
 • 5888 Cores
 • Boost: 2490 MHz
 • 12GB GDDR6X / 21 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO
ZT-D40700F-10P
 • 5888 Cores
 • Boost: 2535 MHz
 • 12GB GDDR6X / 21 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Trinity
ZT-D40700D-10P
 • 5888 Cores
 • Boost: 2475 MHz
 • 12GB GDDR6X / 21 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO
ZT-D40710F-10P
 • 7680 Cores
 • Boost: 2670 MHz
 • 12GB GDDR6X / 21 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO White Edition
ZT-D40900K-10P
 • 16384 Cores
 • Boost: 2580 MHz
 • 24GB GDDR6X / 21 Gbps / 384-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO
ZT-D40900B-10P
 • 16384 Cores
 • Boost: 2580 MHz
 • 24GB GDDR6X / 21 Gbps / 384-bit
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.