Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 111 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Blower
ZT-T20700A-10P
 • 2304 Cores
 • Boost: 1620 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 MINI
ZT-T20700E-10P
 • 2304 Cores
 • Boost: 1620 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Twin Fan
ZT-T16600K-10M
 • 1408 Cores
 • Boost: 1785 MHz
 • 6GB GDDR5 / 8 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 6GB GDDR5
ZT-T16600F-10L
 • 1408 Cores
 • Boost: 1785 MHz
 • 6GB GDDR5 / 8 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Twin Fan
ZT-T20820F-10P
 • 3072 Cores
 • Boost: 1815 MHz
 • 8GB GDDR6 / 15.5 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Triple Fan
ZT-T20820H-10P
 • 3072 Cores
 • Boost: 1815 MHz
 • 8GB GDDR6 / 15.5 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti AMP 6GB GDDR6
ZT-T16610D-10M
 • 1536 Cores
 • Boost: 1860 MHz
 • 6GB GDDR6 / 12 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER
ZT-T20820A-10P
 • 3072 Cores
 • Boost: 1815 MHz
 • 8GB GDDR6 / 15.5 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER AMP CORE RGB
ZT-T20820J-10P
 • 3072 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 8GB GDDR6 / 15.5 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER AMP
ZT-T20610D-10P
 • 2176 Cores
 • Boost: 1680 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme
ZT-T20710B-10P
 • 2560 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1070 Mini
ZT-P10700K-10M
 • 1920 Cores
 • Base: 1518 MHz
  Boost:1708 MHz
 • 8GB GDDR5 / 8 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 2070 SUPER AIR
ZT-T20710E-10M
 • 2560 Cores
 • Boost: 1770 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP
ZT-T20710D-10P
 • 2560 Cores
 • Boost: 1800 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER AMP Extreme
ZT-T20820B-10P
 • 3072 Cores
 • Boost: 1875 MHz
 • 8GB GDDR6 / 15.5 Gbps / 256-bit
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.