Mini PC
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 140 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
VR GO 2.0
ZBOX-VR7N72
 • Intel Core i7-8700T (six-core, 2.4 GHz, up to 4.0 GHz)
 • GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 256-bit
 • Bluetooth 5 / 802.11ac/b/g/n / Gigabit LAN
SO SÁNH
PI330
ZBOX-PI330-W2B
 • Intel Atom x5-Z8500 (quad core, 1.44GHz up to 2.24GHz)
 • Intel HD Graphics
 • Bluetooth 4.0 / 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
PI332
ZBOX-PI332-W2B
 • Intel Atom x5-Z8500 (quad core, 1.44GHz up to 2.24GHz)
 • Intel HD Graphics
 • Bluetooth 4.0 / 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
PI223
ZBOX-PI223-W2B
 • Intel Atom x5-Z8350 (quad core, 1.44 GHz, up to 1.92 GHz)
 • Intel HD Graphics 400
 • Bluetooth 4.2 / 802.11ac / 10/100 Ethernet
SO SÁNH
PI225
ZBOX-PI225-W2B
 • Intel N3350 Processor (dual core, 1.10 GHz)
 • Intel HD Graphics 500
 • Bluetooth 4.2 / 802.11ac
SO SÁNH
PI335
ZBOX-PI335-W2B
 • Intel Processor N3350 (dual core, 1.1 GHz, up to 2.4 GHz)
 • Intel HD Graphics 500
 • Bluetooth 4.2 / 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
PI225 pico Gemini Lake
ZBOX-PI225-GK-W2B/W3B
 • Intel N4000 Processor (dual core, 1.10 GHz)
 • Intel HD Graphics 600
 • Bluetooth 5 / 802.11ac
SO SÁNH
PI335 pico Gemini Lake
ZBOX-PI335-GK-W2B/W3B
 • Intel Processor N4100 (quad-core, 1.1 GHz, up to 2.4 GHz)
 • Intel HD Graphics 600
 • Bluetooth 5 / 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
MAGNUS EN31050 with Windows 10
ZBOX-EN31050-W2B
 • Intel Core i3-7100T (dual-core 3.4 GHz)
 • GeForce® GTX 1050 2GB GDDR5 128-bit
 • Bluetooth 4.2 / 802.11ac/b/g/n / Dual Gigabit LAN
SO SÁNH
MAGNUS ER51060 with Windows 10
ZBOX-ER51060-W2B
 • AMD Ryzen™ 5 1400 (quad core 3.2GHz, up to 3.4GHz)
 • ZOTAC GeForce® GTX 1060 3GB GDDR5 192-bit
 • Bluetooth 4.2 / 802.11ac/b/g/n / Dual Gigabit LAN
SO SÁNH
MAGNUS ER51070 with Windows 10
ZBOX-ER51070-W2B
 • AMD Ryzen™ 5 1400 (quad core 3.2GHz, up to 3.4GHz)
 • ZOTAC GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 256-bit
 • Bluetooth 4.2 / 802.11ac/b/g/n / Dual Gigabit LAN
SO SÁNH
MAGNUS EK51060 with Windows 10
ZBOX-EK51060-W2B
 • Intel Core i5-7300HQ (quad-core 2.5 GHz, up to 3.5 GHz)
 • ZOTAC GeForce® GTX 1060 3GB GDDR5 192-bit
 • Bluetooth 4.2 / 802.11ac/b/g/n / Dual Gigabit LAN
SO SÁNH
MAGNUS EK51070 with Windows 10
ZBOX-EK51070-W2B
 • Intel Core i5-7300HQ (quad-core 2.5 GHz, up to 3.5 GHz)
 • ZOTAC GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 256-bit
 • Bluetooth 4.2 / 802.11ac/b/g/n / Dual Gigabit LAN
SO SÁNH
MAGNUS EK71060 with Windows 10
ZBOX-EK71060-W2B
 • Intel Core i7-7700HQ (quad-core 2.8 GHz, up to 3.8 GHz)
 • ZOTAC GeForce® GTX 1060 3GB GDDR5 192-bit
 • Bluetooth 4.2 / 802.11ac/b/g/n / Dual Gigabit LAN
SO SÁNH
MAGNUS EK71070 with Windows 10
ZBOX-EK71070-W2B
 • Intel Core i7-7700HQ (quad-core 2.8 GHz, up to 3.8 GHz)
 • ZOTAC GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5 256-bit
 • Bluetooth 4.2 / 802.11ac/b/g/n / Dual Gigabit LAN
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.