Tất cả
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 658 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
AMP BOX
ZT-TB3BOX
 • Microsoft Windows 10
SO SÁNH
AMP BOX Mini
ZT-TBT3M-180-BB
 • Microsoft Windows 10
SO SÁNH
ZOTAC SLI HB Bridge (2 Slot)
ZT-SLI0C-10L
 • 2 slot
 • NA
SO SÁNH
ZOTAC SLI HB Bridge (1 Slot)
ZT-SLI0B-10L
 • 1 slot
 • NA
SO SÁNH
ZOTAC SLI HB Bridge (0 Slot)
ZT-SLI0A-10L
 • 0 slot
 • NA
SO SÁNH
ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
ZT-USB2HD
 • Mirco USB 3.0
 • NA
SO SÁNH
ZOTAC ASM1153E USB 3.0 to SATA III Adapter
ZTADP-S3U3-1153E
 • SATA III
 • NA
SO SÁNH
ZOTAC USB3Dock
ACC-USB3DOCK-01
 • SuperSpeed USB 3.0
 • Windows 7 or above, Mac OS X or above
SO SÁNH
ZOTAC MSATAbox
ACC-TDBOX-01
SO SÁNH
ZOTAC RAIDbox
RAIDBOX-UD10
 • Windows 7 or above, Mac OS X or above
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme
ZT-T20800B-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1905 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
210 Synergy Edition
ZT-20301-10L
 • 24 Cores
 • 589 MHz
 • 512MB / 800 MHz / 64-bit
SO SÁNH
210Synergy Edition
ZT-20303-10L
 • 16 Cores
 • 475 MHz
 • 1024MB / 800 MHz / 128-bit
SO SÁNH
210
TBD
 • 16 Cores
 • 589 MHz
 • 512 MB / 1580 MHz / 64-bit
SO SÁNH
GT 220Synergy Edition
ZT-20202-10L
 • 48 Cores
 • 625 MHz
 • 1GB/512MB / 800 MHz / 128-bit
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.