Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 8 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti Blower
ZT-P10810B-10P
 • 3584 Cores
 • Base: 1480 MHz
  Boost: 1582 MHz
 • 11GB GDDR5X / 11 GHz / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti Founders Edition
ZT-P10810A-10P
 • 3584 Cores
 • Base: 1480 MHz
  Boost: 1582 MHz
 • 11GB GDDR5X / 11 GHz / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti AMP Edition
ZT-P10810D-10P
 • 3584 Cores
 • Base: 1569 MHz
  Boost: 1683 MHz
 • 11GB GDDR5X / 11 GHz / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti AMP Extreme
ZT-P10810C-10P
 • 3584 Cores
 • Base: 1645 MHz
  Boost: 1759 MHz
 • 11GB GDDR5X / 11.2 GHz / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini
ZT-P10810H-30P
 • 3584 Cores
 • Base: 1506 MHz
  Boost: 1620 MHz
 • 11GB GDDR5X / 11.0 GHz / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti ArcticStorm
ZT-P10810E-30P
 • 3584 Cores
 • Base: 1506 MHz
  Boost: 1620 MHz
 • 11GB GDDR5X / 11.0 GHz / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition
ZT-P10810F-10P
 • 3584 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost: 1721 MHz
 • 11GB GDDR5X / 11.2 GHz / 352-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti Mini
ZT-P10810G-10P
 • 3584 Cores
 • Base: 1506 MHz
  Boost:1620 MHz
 • 11GB GDDR5X / 11 GHz / 352-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.