Tất cả
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 788 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
GTX 550 Ti
ZT-50401-10L
 • 192 Cores
 • 900
 • 1024 MB / 4100 / 192
SO SÁNH
GTX 550 Ti Multiview
ZT-50403-10L
 • 192 Cores
 • 900
 • 1024 MB / 4100 / 192
SO SÁNH
GTX 550 Ti AMP! Edition
ZT-50402-10L
 • 192 Cores
 • 1000
 • 1024 MB / 4400 / 192
SO SÁNH
GTX 560
ZT-50701-10M
 • 336 Cores
 • 820
 • 1024 MB / 4008 / 256
SO SÁNH
GTX 560 2GB
ZT-50705-10M
 • 336 Cores
 • 820
 • 2048 MB / 4008 / 256
SO SÁNH
GTX 560 Multiview
ZT-50706-10M
 • 336 Cores
 • 820
 • 1024 MB / 4008 / 256
SO SÁNH
GTX 560 OC
ZT-50703-10M
 • 336 Cores
 • 860
 • 1024 MB / 4008 / 256
SO SÁNH
GTX 560 AMP! Edition
ZT-50702-10M
 • 336 Cores
 • 950
 • 1024MB / 4400 / 256
SO SÁNH
GTX 560 Ti
ZT-50301-10M
 • 384 Cores
 • 822
 • 1024 MB / 4000 / 256
SO SÁNH
GTX 560 Ti OC
ZT-50303-10M
 • 384 Cores
 • 850
 • 1024 MB / 4010 / 256
SO SÁNH
GTX 560 Ti AMP! Edition
ZT-50302-10M
 • 384 Cores
 • 950
 • 1024MB / 4400 / 256
SO SÁNH
GTX 560 Ti 448 cores Limited Edition
ZT-50313-10M
 • 448 Cores
 • 765
 • 1280 MB / 3800 / 320
SO SÁNH
GTX 570
ZT-50203-10M
 • 480 Cores
 • 732
 • 1280 MB / 3800 / 320
SO SÁNH
GTX 570 AMP! Edition
ZT-50202-10P
 • 480 Cores
 • 780
 • 1280 MB / 4000 / 320
SO SÁNH
GTX 570
ZT-50203-10M
 • 480 Cores
 • 732
 • 1280 MB / 3800 / 320
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.