Tất cả
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 788 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
GTX 570 AMP! Edition
ZT-50202-10P
 • 480 Cores
 • 780
 • 1280 MB / 4000 / 320
SO SÁNH
GTX 580 AMP! Edition
ZT-50102-10P
 • 512 Cores
 • 815
 • 1536 MB / 4100 / 384
SO SÁNH
GTX 580
ZT-50103-10P
 • 512 Cores
 • 772
 • 3072 MB / 4008 / 384
SO SÁNH
GTX 580 AMP²! Edition
ZT-50104-10P
 • 512 Cores
 • 815
 • 3072 MB / 4100 / 384
SO SÁNH
GTX 590
ZT-50501-10P
 • 1024 Cores
 • 607
 • 3072 MB / 3414 / 768
SO SÁNH
GeForce ® GT 610 PCIe x1
ZT-60605-10L
 • 48 Cores
 • 810
 • 1024 MB / 1333 / 64
SO SÁNH
GT 620 Synergy Edition
ZT-60501-10L
 • 96 Cores
 • 700
 • 1024 MB / 1066 / 128
SO SÁNH
GT 620 Synergy Edition
ZT-60502-10L
 • 96 Cores
 • 700
 • 2048 MB / 1066 / 128
SO SÁNH
GT 630 LP Synergy Edition
ZT-60402-10L
 • 96 Cores
 • 810
 • 1024 MB / 1333 / 128
SO SÁNH
GT 630 Synergy Edition
ZT-60404-10L
 • 96 Cores
 • 810
 • 1024 MB / 1333 / 128
SO SÁNH
GT 630Synergy Edition
ZT-60403-10L
 • 96 Cores
 • 810
 • 2048 MB / 1333 / 128
SO SÁNH
GT 630 Synergy Edition
ZT-60405-10L
 • 96 Cores
 • 810 Mhz
 • 4GB DDR3 / 1066 Mhz / 128-bit
SO SÁNH
GT 630 ZONE Edition
ZT-60406-20L
 • 96 Cores
 • 750
 • 4096 MB / 1333 / 128
SO SÁNH
GT 640 LP
ZT-60203-10L
 • 384 Cores
 • 900
 • 2048 / 1782 / 128
SO SÁNH
GT 640
ZT-60201-10L
 • 384 Cores
 • 900
 • 2048 / 1782 / 128
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.