Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 6 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Blower
ZT-T20700A-10P
 • 2304 Cores
 • Boost: 1620 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 MINI
ZT-T20700E-10P
 • 2304 Cores
 • Boost: 1620 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP Extreme
ZT-T20700B-10P
 • 2304 Cores
 • Boost: 1860 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP Extreme Core
ZT-T20700C-10P
 • 2304 Cores
 • Boost: 1815 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 AMP
ZT-T20700D-10P
 • 2304 Cores
 • Boost: 1740 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 OC MINI
ZT-T20700F-10P
 • 2304 Cores
 • Boost: 1650 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.