Choose another country or region to see content specific to your location.
 • ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
 • ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
 • ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
 • ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
 • ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
 • ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
 • ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
 • ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
 • ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor
ZT-USB2HD

Chuyển đổi một cổng USB thành đầu ra HDMI với Bộ chuyển đổi USB 3.0 sang HDMI của ZOTAC (ZOTAC USB 3.0 to HDMI Adaptor) với công nghệ DisplayLink. Sử dụng bộ chuyển đổi ZOTAC USB 3.0 to HDMI bằng cách kết nối 1 đầu vào 1 cổng USB 3.0 hoặc 2.0, đầu còn lại của bộ chuyển đổi là cổng xuất HDMI với audio 6-channel . Thật nhanh chóng và đơn giản để kết nối thêm màn hình xuất cho máy tính xách tay và để bàn.

 • Chi tiết kỹ thuật
 • Downloads
TẢI VỀ
 • Files
  Related Products
  Loại file
  Hệ điều hành
CHI TIẾT KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Xem chi tiết
Connections
 • Input
  Mirco USB 3.0
 • Output
  HDMI
Hỗ trợ
 • Độ phân giải tối đa
  2048 x 1152 (1080p capable)
 • Hệ điều hành
  NA
Khác
 • Hỗ trợ Wake-On
  NA
 • Tính năng ép xung
  NA
 • Other features
Bao bì
 • Bao gồm
  ZT-USB2HD
 • Cổng xuất hình
  NA

Open Apps wechat and Scan the above QR code.