Đăng ký sản phẩm

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Thông tin sản phẩm của bạn sẽ được lưu trữ , việc này nhằm giúp cho các yêu cầu hỗ trợ từ bạn sẽ được xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Số serial và model sản phẩm (SKU) được ghi trên vỏ hộp, giống như ví dụ ở đây.

Thông tin cá nhân

Thông tin sản phẩm

Upload hóa đơn mua hàng / biên nhận

Bản sao của hóa đơn mua hàng / Biên nhận từ nhà cung cấp của bạn
File phải nhỏ hơn 5 MB
Định dạng file cho phép: png gif jpg jpeg pdf,…

Địa chỉ liên hệ

Vertical Tabs

Revision information
Provide an explanation of the changes you are making. This will help other authors understand your motivations.

Open Apps wechat and Scan the above QR code.