Gaming PC
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 8 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
MEK ULTRA w/ Intel Core i7 and GeForce RTX 2080 Ti
MEK ULTRA-GU208TC701B
 • Intel Core i7-8700K (6-core 3.7 GHz, up to 4.7 GHz)
 • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 352-bit
 • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
MEK ULTRA w/ Intel Core i7 and GeForce RTX 2080
GU2080C701B
 • Intel Core i7-8700K (6-core 3.7 GHz, up to 4.7 GHz)
 • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 256-bit
 • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
MEK ULTRA w/ Intel Core i9 and GeForce RTX 2080 Ti
GU208TS901B
 • Intel Core i9-7900X (10-core 3.3 GHz, up to 4.5 GHz)
 • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 352-bit
 • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
MEK ULTRA w/ Intel Core i7 and GeForce RTX 2070
GU2070C701B
 • Intel Core i7-8700K (6-core 3.7 GHz, up to 4.7 GHz)
 • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 256-bit
 • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
MEK ULTRA w/ 9th Gen Intel Core i9 and GeForce RTX 2080 Ti
MEK ULTRA-GU208TC901B
 • Intel Core i9-9900K (8-core 3.6GHz, up to 5.0GHz)
 • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 352-bit
 • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
MEK ULTRA w/ 9th Gen Intel Core i7 and GeForce RTX 2080 Ti
MEK ULTRA-GU208TC7R1B
 • Intel Core i7-9700K (8-core 3.6GHz, up to 4.9GHz)
 • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 352-bit
 • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
MEK ULTRA w/ 9th Gen Intel Core i7 and GeForce RTX 2080
MEK ULTRA-GU2080C7R1B
 • Intel Core i7-9700K (8-core 3.6GHz, up to 4.9GHz)
 • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 256-bit
 • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH
MEK ULTRA w/ 9th Gen Intel Core i7 and GeForce RTX 2070
MEK ULTRA-GU2070C7R1B
 • Intel Core i7-9700K (8-core 3.6GHz, up to 4.9GHz)
 • ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 256-bit
 • Bluetooth 5 / Killer AC 1550 802.11ac / 10/100/1000 Ethernet
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.