BO MẠCH CHỦ
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 1 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC D2550-ITX WiFi Supreme
D2550ITXS-A-E
  • Intel Chipset
  • 2 DDR3 1066
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.