Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 3 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo
ZT-A30800F-10P
  • 8704 Cores
  • Boost: 1770 MHz
  • 10GB GDDR6X / 19 Gbps / 320-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity OC
ZT-A30800J-10P
  • 8704 Cores
  • Boost: 1725 MHz
  • 10GB GDDR6X / 19 Gbps / 320-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity
ZT-A30800D-10P
  • 8704 Cores
  • Boost: 1710 MHz
  • 10GB GDDR6X / 19 Gbps / 320-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.