Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 3 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge OC
ZT-A30600H-10M
  • 3584 Cores
  • Boost: 1807 MHz
  • 12GB GDDR6 / 15 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge
ZT-A30600E-10M
  • 3584 Cores
  • Boost: 1777 MHz
  • 12GB GDDR6 / 15 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 AMP White Edition
ZT-A30600F-10P
  • 3584 Cores
  • Boost: 1867 MHz
  • 12GB GDDR6 / 15 Gbps / 192-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.