Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 7 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP MAXX
ZT-T20800H-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme
ZT-T20800B-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1905 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme Core
ZT-T20800C-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1860 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP
ZT-T20800D-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Twin Fan
ZT-T20800F-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1770 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080
ZT-T20800G-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1710 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Blower
ZT-T20800A-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1710 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.