Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 3 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI
ZT-T20610E-10M
  • 2176 Cores
  • Boost: 1650 MHz
  • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER AMP Extreme
ZT-T20610B-10P
  • 2176 Cores
  • Boost: 1710 MHz
  • 8GB GDDR6 / 14 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER AMP
ZT-T20610D-10P
  • 2176 Cores
  • Boost: 1680 MHz
  • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.