Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 6 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GeForce® GTX 1080 AMP Extreme+ (8Gbps GDDR5X)
ZT-P10800I-10P
 • 2560 Cores
 • Base: 1771 MHz
  Boost:1911 MHz
 • 8GB GDDR5X / 11.2 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 ArcticStorm
ZT-P10800F-30P
 • 2560 Cores
 • Base: 1632 MHz
  Boost:1771 MHz
 • 8GB GDDR5X / 10 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 AMP Extreme
ZT-P10800B-10P
 • 2560 Cores
 • Base: 1771 MHz
  Boost:1911 MHz
 • 8GB GDDR5X / 10.8 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 AMP Edition
ZT-P10800C-10P
 • 2560 Cores
 • Base: 1683 MHz
  Boost:1822 MHz
 • 8GB GDDR5X / 10 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Founders Edition
ZT-P10800A-10P
 • 2560 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost:1733 MHz
 • 8GB GDDR5X / 10 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Mini
ZT-P10800H-10P
 • 2560 Cores
 • Base: 1620 MHz
  Boost:1759 MHz
 • 8GB GDDR5X / 10 GHz / 256-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.