Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 6 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GeForce® GTX 1070 Mini
ZT-P10700K-10M
 • 1920 Cores
 • Base: 1518 MHz
  Boost:1708 MHz
 • 8GB GDDR5 / 8 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1070 Founders Edition
ZT-P10700A-10P
 • 1920 Cores
 • Base: 1506 MHz
  Boost:1683 MHz
 • 8GB GDDR5 / 8 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1070 AMP Extreme
ZT-P10700B-10P
 • 1920 Cores
 • Base: 1632 MHz
  Boost:1835 MHz
 • 8GB GDDR5 / 8208 MHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1070 AMP Extreme Core
ZT-P10700Q-10P
 • 1920 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost: 1797 MHz
 • 8GB GDDR5 / 8 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1070 AMP Edition
ZT-P10700C-10P
 • 1920 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost:1797 MHz
 • 8GB GDDR5 / 8 GHz / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1070 AMP Core Edition
ZT-P10700N-10P
 • 1920 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost: 1795 MHz
 • 8GB GDDR5 / 8 GHz / 256-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.