Card đồ họa
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 10 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GeForce® GTX 1060 3GB
ZT-P10610A-10L
 • 1152 Cores
 • Base: 1506 MHz
  Boost:1708 MHz
 • 3GB GDDR5 / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 Mini
ZT-P10600A-10L
 • 1280 Cores
 • Base: 1506 MHz
  Boost:1708 MHz
 • 6GB GDDR5 / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB GDDR5X
ZT-P10620A-10M
 • 1280 Cores
 • Base: 1506 MHz
  Boost: 1708 MHz
 • 6GB GDDR5X / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 AMP! Edition
ZT-P10600F-10M
 • 1280 Cores
 • Base: 1556 MHz
  Boost:1771 MHz
 • 6GB GDDR5 / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 AMP! Edition
ZT-P10600B-10M
 • 1280 Cores
 • Base: 1556 MHz
  Boost:1771 MHz
 • 6GB GDDR5 / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 3GB AMP! Edition
ZT-P10610E-10M
 • 1152 Cores
 • Base: 1582 MHz
  Boost:1797 MHz
 • 3GB GDDR5 / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP Edition 6GB GDDR5X
ZT-P10620C-10M
 • 1280 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost: 1835 MHz
 • 6GB GDDR5X / 10 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 AMP! Edition+ (9Gbps memory)
ZT-P10600G-10M
 • 1280 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost: 1835 MHz
 • 6GB GDDR5 / 9 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 AMP! Edition+ (9Gbps memory)
ZT-P10600H-10M
 • 1280 Cores
 • Base: 1607 MHz
  Boost: 1835 MHz
 • 6GB GDDR5 / 9 GHz / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GeForce® GTX 1060 3GB AMP Core Edition
ZT-P10610H-10M
 • 1152 Cores
 • Base: 1582 MHz
  Boost: 1797 MHz
 • 3GB GDDR5 / 8 GHz / 192-bit
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.