Tất cả
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 788 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Twin Fan
ZT-T16600K-10M
 • 1408 Cores
 • Boost: 1785 MHz
 • 6GB GDDR5 / 8 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan
ZT-T16620F-10L
 • 1408 Cores
 • Boost: 1785 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER AMP
ZT-T16620D-10M
 • 1408 Cores
 • Boost: 1845 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER AMP CORE RGB
ZT-T20820J-10P
 • 3072 Cores
 • Boost: 1830 MHz
 • 8GB GDDR6 / 15.5 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Triple Fan
ZT-T20820H-10P
 • 3072 Cores
 • Boost: 1815 MHz
 • 8GB GDDR6 / 15.5 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 2070 SUPER AIR
ZT-T20710E-10M
 • 2560 Cores
 • Boost: 1770 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER AMP Extreme
ZT-T20820B-10P
 • 3072 Cores
 • Boost: 1875 MHz
 • 8GB GDDR6 / 15.5 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme
ZT-T20800B-10P
 • 2944 Cores
 • Boost: 1905 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.4 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
210 Synergy Edition
ZT-20301-10L
 • 24 Cores
 • 589 MHz
 • 512MB / 800 MHz / 64-bit
SO SÁNH
210Synergy Edition
ZT-20303-10L
 • 16 Cores
 • 475 MHz
 • 1024MB / 800 MHz / 128-bit
SO SÁNH
210
TBD
 • 16 Cores
 • 589 MHz
 • 512 MB / 1580 MHz / 64-bit
SO SÁNH
GT 220Synergy Edition
ZT-20202-10L
 • 48 Cores
 • 625 MHz
 • 1GB/512MB / 800 MHz / 128-bit
SO SÁNH
GT 220Synergy Edition
ZT-20203-10L
 • 48 Cores
 • 625 MHz
 • 1GB/512MB / 800 MHz / 128-bit
SO SÁNH
GT 220 ZONE Edition
ZT-20204-20L
 • 48 Cores
 • 625 MHz
 • 1024MB / 800 MHz / 128-bit
SO SÁNH
GT220
ZT-20201-10L
 • 48 Cores
 • 625 MHz
 • 1024MB / 1580 MHz / 128-bit
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.