Tất cả
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 788 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity OC
ZT-A30800J-10P
 • 8704 Cores
 • Boost: 1725 MHz
 • 10GB GDDR6X / 19 Gbps / 320-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo
ZT-A30800F-10P
 • 8704 Cores
 • Boost: 1770 MHz
 • 10GB GDDR6X / 19 Gbps / 320-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Extreme Holo
ZT-A30800B-10P
 • 8704 Cores
 • Boost: 1800 MHz
 • 10GB GDDR6X / 19 Gbps / 320-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge
ZT-A30700E-10P
 • 5888 Cores
 • Boost: 1725 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity
ZT-A30900D-10P
 • 10496 Cores
 • Boost: 1695 MHz
 • 24GB GDDR6X / 19.5 Gbps / 384-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity
ZT-A30800D-10P
 • 8704 Cores
 • Boost: 1710 MHz
 • 10GB GDDR6X / 19 Gbps / 320-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP Core GDDR6
ZT-T16520J-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1650 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER OC
ZT-T20610J-10M
 • 2176 Cores
 • Boost: 1680 MHz
 • 8GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 256-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 OC
ZT-T20600N-10M
 • 1920 Cores
 • Boost: 1710 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 Low Profile GDDR6
ZT-T16520H-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1590 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060
ZT-T20600K-10M
 • 1920 Cores
 • Boost: 1680 MHz
 • 6GB GDDR6 / 14.0 Gbps / 192-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 SUPER OC
ZT-T16510G-10L
 • 1280 Cores
 • Boost: 1755 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP GDDR6
ZT-T16520D-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1650 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6
ZT-T16520F-10L
 • 896 Cores
 • Boost: 1620 MHz
 • 4GB GDDR6 / 12 Gbps / 128-bit
SO SÁNH
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER
ZT-T20820A-10P
 • 3072 Cores
 • Boost: 1815 MHz
 • 8GB GDDR6 / 15.5 Gbps / 256-bit
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.