Tất cả
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 10 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC 240GB MD500 SSD
ZTSSD-S11-240G-MD
  • 240GB
  • SATA III 6.0 Gb/s
  • up to 560 MB/s Read
  • up to 500 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC 120GB MD500 SSD
ZTSSD-S11-120G-MD
  • 120GB
  • SATA III 6.0 Gb/s
  • up to 525 MB/s Read
  • up to 480 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC 120GB TD400 SSD
ZTSSD-S11-120G-TD
  • 120GB
  • SATA III 6.0 Gb/s
  • up to 550 MB/s Read
  • up to 370 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC T400 240GB SSD
ZTSSD-S11-240G-P
  • 240GB
  • SATA III 6.0 Gb/s
  • up to 550 MB/s Read
  • up to 450 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC T400 120GB SSD
ZTSSD-S11-120G-P
  • 120GB
  • SATA III 6.0 Gb/s
  • up to 550 MB/s Read
  • up to 450 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC T500 960GB SSD
ZTSSD-A5P-960G
  • 960GB
  • SATA III 6.0 Gb/s
  • up to 540 MB/s Read
  • up to 520 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC T500 120GB SSD
ZTSSD-A5P-120G
  • 120GB
  • SATA III 6.0 Gb/s
  • up to 550 MB/s Read
  • up to 500 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC T500 240GB SSD
ZTSSD-A5P-240G
  • 240GB
  • SATA III 6.0 Gb/s
  • up to 550 MB/s, 4K Read speed: 336 MB/s Read
  • up to 500 MB/s, 4K Write speed: 362.9 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC 480GB Premium Edition SSD
ZTSSD-A5P-480G-PE
  • 480GB
  • SATA III 6.0 Gb/s
  • up to 520 MB/s Read
  • up to 500 MB/s Write
SO SÁNH
ZOTAC 240GB Premium Edition SSD
ZTSSD-A5P-240G-PE
  • 240GB
  • SATA III 6.0 Gb/s
  • up to 520 MB/s Read
  • up to 500 MB/s Write
SO SÁNH

Open Apps wechat and Scan the above QR code.