Tất cả
So sánh sản phẩm
XÓA HẾT
Hiển thị: 45 items
XEM:
SẮP XẾP THEO:
MỖI TRANG:
ZOTAC GeForce 6100-ITX ION Upgrade Kit
GF6100-E-E-ION
 • NVIDIA Chipset
 • 0
SO SÁNH
ZOTAC GeForce 6100-ITX
GF6100-E-E
 • NVIDIA Chipset
 • AM2/2+ Socket
 • 2 DDRII 800
SO SÁNH
ZOTAC GeForce 6100 Value
GF6100-F-E
 • NVIDIA Chipset
 • AM3 Socket
 • 2 DDRII1333
SO SÁNH
ZOTAC GeForce 9300-ITX-WiFi
GF9300-I-E
 • NVIDIA Chipset
 • LGA775 Socket
 • 2 DDRII 800
SO SÁNH
ZOTAC G45-ITX-WiFi
G45ITX-B-E
 • Intel Chipset
 • LGA775 Socket
 • 2 DDR3 1333
SO SÁNH
ZOTAC G31
G31MAT-A-E
 • Intel Chipset
 • LGA775 Socket
 • 2 DDRII 800
SO SÁNH
ZOTAC E2-1800-ITX WiFi A Series
E2-1800ITX-A-E
 • AMD Chipset
 • 2 DDR3 1333
SO SÁNH
ZOTAC D2550-ITX WiFi Supreme B-series
D2550ITXS-B-U
 • Intel Chipset
 • 2 DDR3 1066
SO SÁNH
ZOTAC D2550-ITX WiFi Supreme
D2550ITXS-A-E
 • Intel Chipset
 • 2 DDR3 1066
SO SÁNH
ZOTAC A75-ITX WiFi b Series
A75ITX-B-E
 • AMD Chipset
 • FM2 Socket
 • 2 DDR3 1866
SO SÁNH
ZOTAC A75
A75MAT-A-E
 • AMD Chipset
 • FM1 Socket
 • 2 DDR3 1866
SO SÁNH
ZOTAC A55-ITX WiFi b Series
A55ITX-B-E
 • AMD Chipset
 • FM2 Socket
 • 2 DDR3 1866
SO SÁNH
ZOTAC 880G-ITXS WiFi
880GITX-A-E
 • AMD Chipset
 • AM3 Socket
 • 2 DDR3 1066/1333
SO SÁNH
ZOTAC 880G
880GMAT-A-E
 • AMD Chipset
 • AM3 Socket
 • 0
SO SÁNH
ZOTAC 760G
760GMAT-A-E
 • AMD Chipset
 • AM3 Socket
 • 2 DDR3 1066/1333
SO SÁNH

Pages


Open Apps wechat and Scan the above QR code.