UTC
Now in Your country: 2020-07-10 14:14:53+00:00

[REVIEWS] ZOTAC GAMING GeForce RTX SUPER Series

2019.07.24 4:00 AM

Chúng tôi tổng hợp các bài review/đánh giá về dòng card ZOTAC GAMING GeForce RTX SUPER series mà chúng tôi nhận được, ở các quốc gia, các thứ tiếng, các tổ chức/cá nhân/ đơn vị truyền thông tại đây, không theo một thứ tự nào cả, để bạn có thể dễ dàng truy cập và tìm hiểu thêm thông tin về dòng RTX SUPER mới.

Các phiên bản AMP củaZOTAC GAMING GeForce RTX SUPER series bao gồm dòng AMP thường và AMP Extreme. Tìm hiểu thêm về các phiên bản card đồ họa AMP tại đây. Các phiên bản khác của dòng RTX SUPER series bao gồm phiên bản Twin Fan and Mini.

Model Language Reviewer Link
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER Mini English Funkykit Article Video
ZOTAC GAMING GeForcer RTX SUPER Series Overview Thai JIB-TV Video
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER Twin Fan English Vortez Article
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme English TechPowerUp Article
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme English eTeknix Article Video
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER AMP Extreme English Funkykit Article
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER AMP Extreme English TechPowerUp Article
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER AMP English AdoredTV Article
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 SUPER AMP Extreme English Real Hardware Reviews Article
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI English Slickdeals Article
ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI English TweakTown Article

Chia sẻ trên:
Thảo luận (Bình luận)

Open Apps wechat and Scan the above QR code.