Choose another country or region to see content specific to your location.
WARUNKI GWARANCJI ZOTAC

Gwarancja ZOTAC – Europa

 

Bardzo szczegółowa kontrola jakości i procesu produkcji pozwala nam zaoferować produkty najwyższej jakości zaopatrzone w standardową gwarancję.

Dodatkowo w wybranych regionach dla niektórych produktów oferujemy przedłużenie gwarancji poprzez rejestrację online zakupionego produktu. Przed skorzystaniem z przywilejów płynących z takiej gwarancji, prosimy o zapoznanie się z jej zasadami i warunkami.

 

Zasady i Warunki

 

Warunki gwarancji różnią się w zależności od regionu. Należy upewnić się, że szukając odpowiednich informacji dotyczących gwarancji znajdujesz się na właściwej stronie ZOTAC przeznaczonej dla Twojego regionu.

Uwaga: ZOTAC Europa zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków bez uprzedzenia. Prosimy o regularnie sprawdzanie aktualizacji.

 

Przegląd produktów ZOTAC

 

 

Karty graficzne (Tylko seria RTX 30 Ampero)     

·         Standardowa gwarancja: 3 lata

·         Przedłużona gwarancja: +2 lata

·         Łączna gwarancja: 5 lat

Karty graficzne (Wszystkie karty graficzne z wyjątkiem serii RTX 30)     

·         Standardowa gwarancja: 2 lata

·         Przedłużona gwarancja: +3 lata

·         Łączna gwarancja: 5 lat

ZBOX Mini PCs* (wszystkie komputery Mini-PC, które zostały wprowadzone na rynek po 1 stycznia 2021 r.)

Modele: ECM7307LH, ECM73070C, ECM53060C, EN173080C, MI646, MI626, CI665, CI645, CI625

·         Standardowa gwarancja: 3 lata

·         Przedłużona gwarancja: +2 lata

·         Łączna gwarancja: 5 lat

ZBOX Mini PCs* (wszystkie komputery Mini-PC, które zostały uruchomione przed 1 stycznia 2021 r.)  

·         Standardowa gwarancja: 2 lata

·         Przedłużona gwarancja: +3 lata

·         Łączna gwarancja: 5 lat

ZBOX Pro Mini PC                                                

·         Standardowa gwarancja: 3 lata

·         Przedłużona gwarancja: Nie dotyczy        

·         Łączna gwarancja: 3 lata

ZOTAC GAMING MEK Gaming PC                                                 

·         Standardowa gwarancja: 2 lata

·         Przedłużona gwarancja: Nie dotyczy        

·         Łączna gwarancja: 2 lata

External Thunderbolt 3 Box 
(AMP BOX / AMP BOX MINI)  
                                                

·         Standardowa gwarancja: 2 lata

·         Przedłużona gwarancja: Nie dotyczy        

·         Łączna gwarancja: 2 lata

Solid State Drives (SSD)                                                  

·         Standardowa gwarancja: 3 lata   

·         Przedłużona gwarancja: Nie dotyczy        

·         Łączna gwarancja: 3 lata

Akcesoria                                                  

·         Standardowa gwarancja: 2 lata

·         Przedłużona gwarancja: Nie dotyczy        

·         Łączna gwarancja: 2 lata

Baterie (baterie VR GO)                                               

·         Standardowa gwarancja:: 1 rok

·         Przedłużona gwarancja: Nie dotyczy            

·         Łączna gwarancja: 1 rok

Informujemy, że niniejsza ograniczona gwarancja producenta nie narusza Waszych praw przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

1. Warunki gwarancji

W okresie gwarancji ZOTAC lub osoba trzecia zatrudniona przez ZOTAC, zobowiązuje sie
do usunięcia wad materiałowych i produkcyjnych w produktach ZOTAC, zgodnie z uznaniem ZOTAC, w drodze naprawy lub wymiany produktu. W tym celu dostarczenie kolejnego modelu produktu uważa się za wymianę produktu. Przedłużona gwarancja nie ma zastosowania
do baterii, dysku twardego oraz pamięci urządzeń mini-PC, akcesoriów i dysków SSD.

 

2. Okres gwarancji

ZOTAC stoi na straży jakości swoich produktów oraz zapewnia, że jego produkty wytwarzane są z zachowaniem najsurowszych norm jakości. Okres gwarancji różni się w zależności od regionu, wobec czego należy się upewnić, że znajdujecie się na właściwej stronie ZOTAC przeznaczonej dla Waszego regionu. ZOTAC zapewnia, że jego produkty są wolne od wad materiałowych
i produkcyjnych w okresie obowiązywania gwarancji.

 

3. Rejestracja produktu

Chcąc skorzystać z przedłużonej gwarancji, należy zarejestrować zakupiony produkt ZOTAC
na stronie firmy w ciągu 28 dni od daty zakupu. Produkty mogą być rejestrowane wyłącznie
na stronie internetowej www.ZOTAC.com, Rejestrując się wyrażacie zgodę
na gromadzenie/przetwarzanie swoich danych osobowych, wprowadzanych na w/w stronie internetowej. Po dokonaniu rejestracji ZOTAC wyśle Wam potwierdzenie rejestracji pocztą elektroniczną. Chcąc skorzystać z usług gwarancyjnych w trakcie wydłużonego okresu gwarancyjnego, należy oraz opatrzony datą nabycia towaru oryginalny dowód zakupu (paragon).

 

4. ZOTAC zastrzega sobie prawo do unieważnienia gwarancji

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niewłaściwego użytkowania, nieodpowiednich warunków eksploatacji, przeciążenia
lub modyfikacji produktu.

 

W szczególności gwarancja zostanie unieważniona w przypadku, gdy:

 

- produkt został zmodyfikowany i / lub umyślnie uszkodzony w jakikolwiek sposób, lub

- numer seryjny został zmieniony, zatarty lub usunięty, lub

- wentylator GPU został usunięty lub wymieniony.

 

5. Reklamacje

Reklamacje z tytułu gwarancji w pierwotnym okresie gwarancyjnym (okres pierwotnej gwarancji różni się w zależności od regionu) winny być rozpatrywane za pośrednictwem sprzedawcy produktu, który przekaże wadliwy produkt do ZOTAC w celu wykonania usług gwarancyjnych. Roszczenia gwarancyjne w przedłużonym okresie gwarancyjnym należy składać bezpośrednio do ZOTAC. Roszczenia z tytułu przedłużonej gwarancji należy wysłać do ZOTAC
na adres: [email protected], załączając jednocześnie następujące informacje: 

 

- nazwę produktu ZOTAC

- numer seryjny produktu

- nazwę lub nazwisko klienta

- datę rejestracji

- kserokopię dowodu zakupu (paragonu) i potwierdzenia rejestracji produktu

- opis wady

- dane techniczne urządzenia i systemu operacyjnego.

 

Roszczenia z tytułu przedłużonej gwarancji winny zostać zgłoszone przez pierwotnego nabywcę produktu ZOTAC, który dokonał stosownej rejestracji na stronie firmy w celu uzyskania dostępu do serwisu gwarancyjnego dla produktu, zgodnie z pkt. 3 powyżej.

 

Produkt zwracany do serwisu z tytułu przedłużonej gwarancji należy przesłać do ZOTAC
lub do centrum serwisowego wskazanego przez ZOTAC zgodnie ze wskazaniem ZOTAC. 
Koszty przesyłki i ryzyko związane z przesyłką ponosi nabywca produktu.

 

6. Wyłączenie innych roszczeń

Zarówno gwarancja jak i przedłużona gwarancja (o ile dotyczy) nie powoduje jakichkolwiek innych roszczeń w wyjątkiem prawa do naprawy wad w produkcie lub jego wymiany,
zgodnie z warunkami gwarancji. W żadnym razie ZOTAC nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z produktu lub wynikające z korzystania
z produktu, lub też niemożności korzystania z produktu. Wszelka odpowiedzialność ZOTAC, która nie podlega wyłączeniu roszczeń, jest ograniczona do wysokości ceny zapłaconej
za produkt ZOTAC.

 

7. Brak możliwości przedłużenia lub wznowienia okresu gwarancyjnego

Okres gwarancyjny liczony jest od daty zakupu produktu. Okres gwarancyjny produktu
nie zostanie przedłużony ani odnowiony w związku z wykonywaniem jakichkolwiek usług gwarancyjnych. 

 

8. Zakres obowiązywania gwarancji

Warunki gwarancji różnią się w zależności od regionu. Należy się upewnić, że szukając odpowiednich informacji dotyczących gwarancji znajdujecie się na właściwej stronie ZOTAC przeznaczonej dla Waszego regionu.

 

9. Obowiązujące prawo

Zarówno gwarancja jak i przedłużona gwarancja (o ile dotyczy) podlega prawom regulującym sprzedaż nabywanego przez Was produktu ZOTAC.

 

 

ZOTAC Technology Limited
19/F, Shatin Galleria
18-24 Shan Mei Street
Fotan, N.T.
Hong Kong


Open Apps wechat and Scan the above QR code.